Aanpassingen vakantie vieren op Texel

De Texelse ondernemers, inwoners, huisartsen, Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) en de gemeente hebben informatie opgesteld voor alle toeristen die vakantie willen vieren op Texel deze zomer. Hieronder lees je deze brief of download de brief als PDF.

Beste bezoeker van Texel,

Leuk dat u naar ons mooie eiland komt! De Texelse ondernemers, inwoners, huisartsen, Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) en de gemeente heten u graag welkom voor een onvergetelijke vakantie. Samen met u werken we in deze tijden graag aan een veilige vakantie, waarbij we willen voorkomen dat het coronavirus onnodig door het land én op het eiland wordt verspreid. U mag er op vertrouwen dat we er ook op Texel alles aan doen om verspreiding tegen te gaan! Voor u en voor ons als eilandbewoners is het een prettige gedachte dat we ons dit allemaal realiseren en daar naar handelen. Met deze brief willen we u, voorafgaand aan uw verblijf, op de hoogte stellen van wat wij doen en wat wij van u vragen.

TESO & OV

Aan boord van de veerboten geldt dat u in uw voertuig moet blijven zitten. Koop voor vertrek uw bootticket op www.teso.nl. Reist u te voet, per fiets of met het Openbaar Vervoer? Dan willen we u vragen om een mondkapje te dragen, dit is vanaf 1 juni verplicht. Wij verzoeken u eventuele overige maatregelen en aanwijzingen van de TESO op te volgen. De actuele dienstregeling en de van kracht zijnde maatregelen treft u ook aan op onze website. In de bussen op Texel (Texelhopper) geldt de mondkapjesplicht ook. Meer informatie over het Openbaar Vervoer op Texel vindt u op www.texelhopper.nl.

Hoe houden we anderhalve meter afstand?

Het coronavirus brengt vele uitdagingen met zich mee die niet altijd zijn te voorzien. Kern is dat we u vragen stil te staan bij de oproep ‘Houd afstand en vermijd drukte’, ook tijdens uw vakantie.
  • Download de ‘TexelMap-app’. Door de VVV is een app ontwikkeld waarop u kunt zien hoe druk het ergens is, zodat u veilig en verantwoord kunt besluiten waar u naar toe gaat op Texel. Download de app gratis in de App Store, Play Store of gebruik hem via www.texelmap.nl
  • Op straat moet u 1,5 meter afstand houden van anderen. Op Texel zijn maatregelen genomen die ertoe bijdragen dat u de 1,5 m goed in acht kunt nemen. Dit betekent bijvoorbeeld dat in de winkelstraten van Den Burg en De Koog niet gefietst kan worden en dat een aantal stegen zijn afgesloten;
  • Iedereen wordt verzocht, ook te voet, zoveel mogelijk rechts te houden. Bij tegenliggers op het fietspad gaat u achter elkaar rijden of lopen;
  • Net als in het hele land, zijn alle evenementen tot 1 september helaas afgeblazen;
  • Wilt u naar Texel of bent u nu op Texel en wilt u meer informatie over een Veilig Verantwoord Verblijf (VVV) op het eiland? Kijk dan op: www.texel.net/anderhalvemeter.
De gemeente hoopt met deze maatregelen eventuele drukte in goede banen te leiden en doet er alles aan om invoering van nieuwe beperkende maatregelen te voorkomen. Helaas maakt het virus dat er geen garantie te geven is. De mogelijkheid bestaat dat het Rijk of de gemeente nieuwe maatregelen oplegt die mogelijk uw bewegingsvrijheid tijdens uw vakantie inperken. Actuele informatie vindt u op www.texel.nl.

Ondernemers & bezoekerscentra

De Texelse ondernemers zijn u graag van dienst. Zij volgen de aanwijzingen vanuit de overheid op en vragen daarvoor ook uw medewerking. Voor bezoekerscentra, musea, de bioscoop en restaurants geldt dat u er alleen terecht kunt na een reservering. Winkels kunnen een beperkt aantal klanten tegelijkertijd toelaten. In centra en winkels geldt ook: ‘vermijd drukte. Probeer op minder courante tijden uw bezoek te plannen. Bij een aantal winkels, zoals supermarkten, geldt dat zij maar één persoon per gezin kunnen toelaten. Vorm geen rijen voor winkels die ‘vol’ zijn, maar kom op een ander tijdstip terug. Veel winkels hanteren langere openingstijden of bezorgen aan huis, ook als u op een huisjespark of camping verblijft. Laat bij drukte een bezoek aan een terrasje of restaurant niet langer duren dan redelijkerwijs nodig is zodat ook anderen de kans hebben om te genieten.

Gezondheidszorg

Er zijn vijf huisartsenpraktijken op Texel. Eén van de prioriteiten in deze bijzondere tijd is goed te blijven zorgdragen voor met name de kwetsbare inwoners van Texel. Om dit te kunnen waarborgen is de gezondheidszorg iets anders georganiseerd dan normaal:
  • Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid? Dan behoort u tot een risicogroep. Wees extra voorzichtig en blijf voorlopig zoveel mogelijk thuis;
  • Ga niet op vakantie als u recent medische klachten heeft ontwikkeld en/of uw gezin verplicht thuis moet blijven als gevolg van een (mogelijke) besmetting;
  • Indien u tijdens uw verblijf klachten krijgt die passen bij het corona-virus, vragen wij u tijdig naar huis te gaan;
  • Indien u onverhoopt medische zorg nodig heeft tijdens uw vakantieverblijf: neem eerst contact op met uw eigen huisarts, mogelijk kan deze telefonische adviezen geven. Als een consult toch noodzakelijk wordt geacht kunt u telefonisch contact opnemen met een van de vijf huisartsenpraktijken. Binnenlopen gaat helaas niet meer, u dient altijd eerst te bellen voor een afspraak;
  • In avond-, nacht- en weekenduren neemt u contact op met de Huisartsenpost (0223-321143). De triagist geeft u telefonisch adviezen of verwijst u, indien nodig, voor een consult naar de dienstdoende huisarts.

Ten slotte

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. De maatregelen zijn niet altijd leuk en hebben ingrijpende consequenties voor velen van ons. Maar vergeet niet dat deze maatregelen tot doel hebben het virus in te dammen mét een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid. Bewegingsvrijheid voor ons allemaal!
Volgt u daarom alstublieft bovengenoemde aanwijzingen strikt op om die bewegingsvrijheid te houden. Dat is de beste garantie dat de zorg, ook die op Texel, klaar kan blijven staan als dat onverhoopt nodig is.

Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking. Wij wensen u een prettig verblijf op Texel.

Namens,


Dhr. Cees de Waal, directeur TESO
Mevr. Josine Blanksma, namens de Texelse huisartsen
Dhr. Frank Spooren, directeur VVV Texel
Dhr. Michel Gregoire, Texels Ondernemers Platform
Dhr. Michiel Uitdehaag, burgemeester van Texel