Wil je een Texelhopper busje reserveren ga naar boeking.texelhopper.nl

Actie tegen agressie in ov

Veiligheid is een van onze belangrijkste pijlers. Veiligheid voor onze reizigers, maar vanzelfsprekend ook voor onze werknemers. Wij maken ons dan ook zorgen om het toenemend aantal geweldsincidenten gericht tegen het personeel in onze voertuigen en die van collega-vervoerders.
We steunen daarom het initiatief van NS om komende zaterdag de treinen om 22:30 gedurende drie minuten stil te zetten. Om dit belangrijke signaal kracht bij te zetten, zullen wij op dat moment ook onze bussen drie minuten veilig stilzetten op een halte.

Hoewel we regionale verschillen zien in de incident-cijfers, vinden we het belangrijk om eensgezind een symbolische vuist te maken tegen agressie gericht op ov-personeel. Tegelijkertijd realiseren we ons dat alleen bewustwording creëren niet genoeg is om dit probleem een halt toe te roepen. Sectorbreed wordt het gesprek over veiligheid al heel lang gevoerd. Het is tijd voor concrete stappen.

Geweld tolereren we op geen enkele manier. Daarom pleiten we voor een sterke samenwerking tussen vervoerders, onze opdrachtgevers en de betrokken ministeries. Een samenwerking met een duidelijk doel: het actief bestrijden van dit geweld. De veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze collega’s en reizigers hebben onze hoogste prioriteit. Daar zetten we ons iedere dag voor in.