Wil je een Texelhopper busje reserveren ga naar boeking.texelhopper.nl

Afspraken reizen met mobiele beperking

Wat mag je van de chauffeur verwachten als je reist met een rolstoel?

De chauffeur biedt hulp aan mensen met een functiebeperking, als daarom wordt gevraagd en alleen wanneer de werkzaamheden het toelaten. De chauffeur schat zelf in of het mogelijk is.

Plek in de bus

De chauffeur geeft instructies over de plek waar rolstoel, rollator of kinderwagen geplaatst moet worden. Wanneer de rolstoelplaats vrij is, biedt deze ruimte voor twee kinderwagens, die daar verplicht moeten worden geplaatst. Zodra een reiziger in een (elektrische) rolstoel in de bus komt, moet de kinderwagen worden verplaatst naar het gangpad.

Indien de rolstoelplaats al bezet is door een andere reiziger in een rolstoel:

  • Kan een volgende rolstoeler die wil instappen niet worden vervoerd en moet deze wachten op de volgende bus.
  • Kan een volgende reiziger met een kinderwagen / buggy niet worden vervoerd en moet deze wachten op de volgende bus. Indien de chauffeur bepaalt dat de veiligheid kan worden gegarandeerd in geval van een buggy dan mag deze mee. De buggy moet dan wel worden opgeklapt en op een reguliere plaats in de bus worden geplaatst, bijvoorbeeld onder een bank. Het kind moet op schoot worden genomen.

Alternatief bieden

Zodra in een van bovenstaande situaties iemand niet mee kan, moet de chauffeur altijd het Regiecentrum OV inlichten, zodat een passende oplossing gezocht kan worden. De chauffeur informeert ook de betreffende reiziger hierover.