Wil je een Texelhopper busje reserveren ga naar boeking.texelhopper.nl

Toegankelijkheid website

Wij vinden dat internet voor iedereen toegankelijk moet zijn. Daarom doen wij ons best om een website te maken die voor zoveel mogelijk mensen bruikbaar is, ongeacht hun mogelijkheden. 
Om dit te bereiken, volgen we strikt de wettelijke toegankelijkheidseisen (niveau AA). Deze eisen leggen uit hoe je webinhoud toegankelijk kunt maken voor mensen met verschillende handicaps. Door deze richtlijnen te volgen, zorgen we ervoor dat de website bruikbaar is voor blinden, mensen met motorische beperkingen, visuele beperkingen, cognitieve beperkingen en meer.

Deze website gebruikt verschillende technologieën om de toegankelijkheid te verbeteren. We hebben een toegankelijkheidsinterface waarmee mensen met specifieke handicaps de website kunnen aanpassen aan hun behoeften.

Daarnaast gebruikt de website een AI-toepassing die voortdurend de toegankelijkheid optimaliseert. Deze toepassing verbetert de HTML van de website en zorgt ervoor dat de website goed werkt met schermlezers voor blinde gebruikers en met toetsenbordfuncties voor mensen met motorische beperkingen.
Ondanks dat we ons best doen om iedereen de website te laten aanpassen aan hun behoeften, kunnen er nog steeds pagina's of delen zijn die niet helemaal toegankelijk zijn. Soms zijn we nog bezig deze toegankelijk te maken, of er is geen goede technologische oplossing beschikbaar. We blijven echter onze toegankelijkheid verbeteren door nieuwe opties en functies toe te voegen en te verbeteren. We werken ook aan nieuwe technologieën om het hoogste niveau van toegankelijkheid te bereiken.