Er zijn aanpassingen in de dienstregeling, serviceverlening en voor de vervoersbewijzen vanwege het coronavirus. Lees meer >

Toegankelijkheid website

Het streven is dat onze websites voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidseisen (niveau AA). Dat betekent dat de website op veel punten geschikt is voor mensen met een visuele en auditieve beperking. We zijn bezig om de site steeds te verbeteren conform de toegankelijkheidseisen.